در این آموزش به ساخت عروسک انگشتی با طرح پرنده میپردازیم. طریقه ی ساخت عروسک انگشتی : ۱/ مرحله ی اول چاپ و برش الگو است. ابتدا تصویر زیر را چاپ کرده و دور تا دور الگو ها را برش دهید ۲/ منقار هر یک از پرنده ها را با چسب مایع به هم متصل […]

در این آموزش به ساخت عروسک انگشتی با طرح پرنده میپردازیم.

طریقه ی ساخت عروسک انگشتی :

۱/ مرحله ی اول چاپ و برش الگو است.
ابتدا تصویر زیر را چاپ کرده و دور تا دور الگو ها را برش دهید

how-to-make-bird-finger-puppet-1

۲/ منقار هر یک از پرنده ها را با چسب مایع به هم متصل کنید.

how-to-make-bird-finger-puppets-2

۳/ جمع کردن و چسباندن بخشی از بدن. کل انگشت اشاره شما باید در داخل قرار گیرد و متناسب با قطر انگشت شما بدن پرنده به هم متصل شود.

how-to-make-bird-finger-puppets-3

۴/ یک حلقه کاغذ که به صورت متناسب درست کنید تا در اطراف قسمت بالایی انگشت اشاره قرار گیرد.

how-to-make-bird-finger-puppets-4

۵/  مطابق تصویر حلقه ی کاغذی را که در داخل سر پرنده قرار میگیرد بچسبانید. و با قرار دادن انگشت خود در داخل آن از مکان صحیح حلقه مطمئین شوید .

how-to-make-bird-finger-puppets-5

۶/  در این مرحله انگشت خود را در داخل حلقه ها قرار دهید و با خم و راست کردن آن از تنگی یا آزادی حلقه ها مطلع شوید.

how-to-make-bird-finger-puppets-6

۷/ و در آخر بال های پرنده را بچسبانید.

how-to-make-bird-finger-puppets-7

printable-finger-puppets-birds1منبع :سون