با استفاده از کاغذ و آموزش قدم به قدم دسته گلی زیبا در رنگ های متنوع بسازید         » برای دسته گل به کاغذ ، روبان رنگی ، روبان کشی ، چسب حرارتی ، سیم نازک نیاز دارید. » برای ساخت هر گل به ۵ گلبرگ و یک برگ ( […]

آموزش درست کردن دسته گل کاغذی 

 

با استفاده از کاغذ و آموزش قدم به قدم دسته گلی زیبا در رنگ های متنوع بسازید

 

 

گلسازی

 

 

» برای دسته گل به کاغذ ، روبان رنگی ، روبان کشی ، چسب حرارتی ، سیم نازک نیاز دارید.

» برای ساخت هر گل به ۵ گلبرگ و یک برگ ( ۳ پر ) نیاز دارید.

» برای ساخت هر گل ۲ گلبرگ را ۵ پر بگذارید سپس از ۳ گلبرگ باقی مانده یکی را ۴ پر کنید ( یک پر را ببرید ) ، دو گلبرگه دیگر را نیز ۳ پر کنید ( ۲ پر را بچینید ) ؛ یعنی برای ساخت یک عدد گل به دو گلبرگ ۵ پر ، یک گلبرگ ۴ پر و دو گلبرگ ۳ پر نیاز دارید.

» با لبه قیچی لبه های گلبرگ ها را به سمت بیرون بکشید و فرم دهید ، برگ ۳ پر را نیز از وسط تا کنید تا خط ایجاد شود.

 

 

گلسازی

 

 

» برای ساقه گل سیم نازکی ببرید.

» برای مرکز گل یک گلبرگ ۳ پر را با چسب حرارتی به سیم بچسبانید سپس با دست پرها را جمع کنید.

 

 

گلسازی

 

 

» گلبرگ ۳ پر دیگری را زیر آن قرار دهید سپس گلبرگ ۴ پر را زیر ان قرار دهید و بهمین صورت گلبرگ های ۵ پر را زیر هم قرار دهید و در انتها نیز برگ را بگذارید.

» گل ها را فیکس کنید و در پایان با چسب کشی از زیر برگ تا انتهای ساقه را بپوشانید.

 

 

گلسازی

 

 

» برای این دسته گل به ۳ سایز گل نیاز دارید : گل کوچک ، گل متوسط و گل بزرگ ، تعداد گل ها بسته به حجمی که برای دسته گل میخواهید متفاوت میباشد.

» گل ها را در کنار هم قرار دهید به صورتی که در مرکز گل های کوچک ، در ادامه گل های متوسط و در خارجی ترین قسمت دسته گل با گل های بزرگ پر شود سپس ساقه ها را با چسب کشی بهم بچسبانید.

 

 

گلسازی

 

 

» پس از اینکه ساخت دسته گل به پایان رسید با روبانی تک رنگ یا چند رنگ دسته گل را تزئین کنید.

 

منبع :ایران نیو