لوکاست بِری  –  LOCUSTBERRIES BYRSONIMA BASILOBA : نام علمی   MALPIGHIACEAE  – مالپیقیاسه : خانواده ساوان های برزیل : بومی منطقه serrets ، serrettes : نام های دیگر خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط متحمل به خاک هایی با شرایط سخت نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری کمی خشک زیاد […]

لوکاست بِری  –  LOCUSTBERRIES
BYRSONIMA BASILOBA : نام علمی
  MALPIGHIACEAE  – مالپیقیاسه : خانواده
ساوان های برزیل : بومی منطقه
serrets ، serrettes : نام های دیگر
خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
متحمل به خاک هایی با شرایط سخت
نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری
کمی خشک
زیاد

لوکاست بِری:

دانستنی های علمی:
جنس Byrsonima شامل حدود ۱۳۵ گونه از درختان، درختچه ها و گیاهان نیمه درختچه ای است. که در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جنوب مکزیک، جنوب شرق فلوریدا و کاریبین تا جنوب شرق برزیل یافت می شوند.
خصوصیات گیاهشناسی:
“لوکاست بِری” یکی از ۷۰ جنس از خانواده ی مالپیقیاسه و از گروه گیاهان گلدار و راسته ی مالپیقیالس می باشد.
این گیاهان دارای برگ های، متقابل، یکپارچه، بی دمبرگ و ساده هستند. برگ های این گیاه از گونه ی نانسی بزرگتر است و دارای کرک های بسیار کوچکی می باشد.
گل ها زردرنگ، دوجنسی، پنج چرخه ای، خوشه ای و انتهایی بوده و میوه ای گوشتی، خوراکی و زرد رنگ دارند.
تنه ی اصلی آن بصورت استوانه ای شکل و دارای ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر قطر می باشد. پوست درخت نیز دارای بافت چوب پنبه ای است.
گرده افشانی گل های لوکاست بری توسط یک سری از زنبورهای بومی که روغن گل های گیاه را جمع آوری می کنند، صورت می گیرد.
لوکاست بری (بیرسونیما باسیلوبا) دارای آندوکارپی سخت است که باید شکسته شود تا جوانه زنی بذر، تسهیل یابد.
بخش هوایی این گیاهان پیوسته در حال رشد است و هیچ دوره کمون و خوابی ندارد.
شرایط محیط رشد:
این گونه های گیاهی در ساوان های خشک کشت می شوند و با شرایط آنجا وفق پیدا می کنند و مناسب رشد در این نواحی می گردند.
کاربردها:
گونه های درختی برای زندگی تعدادی از حیوانات دارای اهمیت هستند. میوه های این گیاه نیز برای تغذیه ی برخی از حیوانات وحشی بسیار مهم هستند.
برگ های این گیاه نیز به مصرف تعدادی از پروانه های کمیاب آمریکایی به نام Hedylidae می رسند.
این گونه ها دارای خواص گیاهی بسیاری بوده و به عنوان یک منبع غذایی شناخته می شوند که بطور سنتی به عنوان دارو نیز نزد افراد بومی کاربرد دارند.
تکثیر:
تکثیر این گیاه از طریق کشت بذرهای آن صورت می گیرد. بذور دارای پوسته بسیار سختی هستند که قبل از کشت باید شکسته و خراش داده شوند تا جوانه زنی را تسهیل کنند.
: منابع

تصاویر گیاه لوکاست بِری:

     

 

 

 

 

 

تصاویر گیاه لوکاست بِری:

 منبع :نازگیل