بازیگران و چهره های مشهور در کنار مادرانشان به مناسبت روز زن و مادر

بازیگران و چهره های مشهور در کنار مادرانشان به مناسبت روز زن و مادر

بازیگران و چهره های مشهور در کنار مادرانشان به مناسبت روز زن و مادر

* مریم سلطانی

 بازیگران و چهره های مشهور در کنار مادرانشان به مناسبت روز زن و مادر

 *مونا برزویی : تقدیم به مادرم . شاید از دلسوزیات جا خورده باشم . شاید برات صدامو بالا برده باشم ! ببخش همیشه واسه تو باعث دردم . من آرزوهاتو برآورده نکردم ! نپرس چرا چشمای من از اشک تاره . من انتخابام با بقیه فرق داره ! نگرد پی چیزای عادی تو وجودم . من دختر یاغی و مغرور تو بودم ! گوشه ی پیرهن تو قایم میشدم زود دامن تو پاک ترین بالش من بود ! هنوز پا به پام میای با بی قراری به روت نمیاری که زانو درد داری ! زندگیتو دادی نداری ادعاشم . هیچ وقت نتونستم مث تو خوب باشم مثل تو حرف سرنوشت و بپذیرم . بدی دیگران و نادیده بگیرم ! شاید از دلسوزیات جا خورده باشم . شاید برات صدامو بالا برده باشم . ببخش همیشه واسه تو باعث دردم . من آرزرهاتو برآورده نکردم

 بازیگران و چهره های مشهور در کنار مادرانشان به مناسبت روز زن و مادر

*نفیسه روشن : من یک زنم…خالقم سوره ای به نامم نازل کرد.من یک زنم…خالقم طواف نساء را واجب کرده ک بدون آن حتی حج ات قبول نیست. خالقم ب تو دستور داده ک حجر اسماعیل را نیز طواف کنی و خالقم گفته باید هفت بار پا در جای پای یک زن ، هاجر ، بگذاری و آنقدر سعی کنی تا خدایت تو را بپذیرد. بهشت زیر پای مادر است