مژده لواسانی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت: من ارث میرسید،

مژده لواسانی در کنار پدر و مادرش ۱۵ سال پیش

مژده لواسانی با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:

من ارث میرسید،چون اکتسابی مثل تو شدن،محال است…از خدا ممنونم برای داشتنت و همین از تمام جهان کافیست…
پی نوشت: تو میچرخی به دور من،کنارت شعله ور میشم
تو تکراری نمیشی، من،بهت وابسته تر میشم

پی نوشت دو:عکس؛ پانزده سال پیش،لبنان …….. دعا نوشت: خدایا این خانواده ی کوچک را برای هم حفظ کن