عشق ورزی من و پدرم به مناسبت روز پدر

روزی که به این دنیا اومدم  دنبال یه جایی می گشتم پر باشه از شادی و محبت

 

1

 

(توهم انگار داشتی دنبال چیزی می گشتی )

دنبال یه دستایی می گشتم که پشت شیشه هم گرماشو حس کنم

یه تکیه گاه که باهاش راست بایستم

ویه آغوش گرم که اینقدر وسعت داشته باشه که توش اروم بخوابم و اروم بگیرم

اما در مقابل این دریای جوشان چیزی ندارم تقدیمت کنم فقط یه بوسه که روز اول تولدم به من کادو دادی…پدر عزیزم روزت مبارک