اس ام اس جدید روز معلم به انگلیسی   ** You are best Teacher in this world I will always remember that I had an excellent guide In the form of a teacher – You Happy Teachers Day! تو بهترین معلم روی زمینی من همیشه به خودم یادآوری میکنم که من یک راهنمای خوب […]

 

اس ام اس جدید روز معلم به انگلیسی

 

**

You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!

تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری میکنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.

**

پیامک  تبریک روز معلم ۹۴

**

::
The Award for best teacher
Has been declared
And it goes to
You!!!!!
Happy Teachers Day!
جایزه بهترین معلم اعلام شد
و آن به شما تعلق گرفت!!!!
روز معلم مبارک باد.

**

پیامک  تبریک روز معلم ۹۴

**
When it comes to teaching
No one can compete with you.
Happy Teachers Day!
وقتی او ( معلم ) برای درس دادن می آید
هیچ کس توان رقابت با تورا ندارد.
روز معلم مبارک.

**

پیامک  تبریک روز معلم ۹۴

**
You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!
تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری میکنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.

**

پیامک  تبریک روز معلم ۹۴

**
Without you, we would have been lost.
Thank you teacher for guiding us, inspiring us
And making us what we are today.
Happy Teachers Day!
بدون تو ما در خود گم می شویم.
از تو بخاطر اینکه در روح ما دمیدی و مارا راهنمایی کردی تشکر میکنم.
تو باعث شدی که ما امروز اینچنین باشیم.
روز معلم مبارک باد.

**

پیامک  تبریک روز معلم ۹۴

**

I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day!
من راهنمایی,دوستی,نظم,عشق و همه چیز را در یک نفر یافتم.
و آن یک نفر شما هستید.روز معلم مبارک

**

پیامک  تبریک روز معلم ۹۴

**
I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher
For all the things you have done for me.
Happy Teachers Day!
ممکنه همیشه این رو بر زبان نیارم,ولی با عشق می گویم:
متشکرم استاد.برای همه کارهایی که برام انجام دادی.روزت مبارک

منبع:zarsms