آموزش عشقم از همین مکتب توست /> اندوخته ی سوادم از این لب توست /> گفتم که مریضم و بیا بستر من

اس ام اس متن ادبی به مناسبت روز معلم

**

تو ستاره پردازی ستاره هارا نقش میبندی جلا میدهی
و در آسمان زندگی رها میکنی
و من ستاره ی کم سوی دست نشانده ی تو ام ای معلم
مرا روشن ترین ستاره ی عالم کن

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

روزهای اول تحصیل درمکتب عشق مدام با خودم مرور میکردم
عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق ومعشوق.
عشق یعنی ضرب در ضربان یار.
کاش ازعشقم درپرانتزنگهداری میکردم
افسوس که دیر شده ودرعاشقی مشروط شدم
روزت مبارک

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان . . .

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده /> از جهل وغم این فکرتم آزاد شده /> در مکتب پاک و شاد استاد ببین /> غم رفته زجانم ودلم شاد شده

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

در مکتب تو همیشه شاگردم من /> دور از رخ تو همیشه پر دردم من /> در فصل بهار و روز استاد ببین /> بی نور معلم این چنین زردم من

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

آموزش عشقم از همین مکتب توست /> اندوخته ی سوادم از این لب توست /> گفتم که مریضم و بیا بستر من /> چون عامل دردم این غم و این تب توست

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

اس ام اس تبریک روز معلم، اس ام اس روز معلم

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

با این گچ عشق تخته ی جانم زن /> خطّی ز کلام خود به ایمانم زن /> صد درس در این کلاست آموخته ام /> یک درس ز عشق جان ویرانم زن

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

اس ام اس جدید تبریک روز معلم ,  تبریک روز معلم , پیامک تبریک روز معلم

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روزت مبارک

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

آموزگارم ، تو باغبانی

می پرورانی بذروجودم ، با مهربانی

با درسهایت دیو جهالت از من گریزد

اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی

من غرقه بودم در بحر غفلت

دستم گرفتی ای ناجی من،

من همچو قایق ، تو بادبانی

بر خوان ِ دانش من میهمانم

تو ای معلم ، خود میزبانی

کار تو باشد، ارشاد انسان

همکار ِ خوب ِ پیغمبرانی

**

پیامک های جدید تبریک روز معلم

**

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روزت مبارک

منبع:zarsms