شباهت زن عرب به عادل فردوسی پور

عکس جنجالی شباهت یک زن عرب به فردوسی پور گفته می‌شود عادل فردوسی‌پور از دیدن این عکس غرق در خنده شده است.
fcfb32
این عکس توسط یک عکاس فرانسوی در بازی‌های جام آسیایی گرفته شده هست که به این عکاس و این عکس جنجالی در رسانه‌ها جایزه‌ای داده شده است.  گفته می‌شود عادل فردوسی‌پور از دیدن این عکس غرق در خنده شده است. fcfb32 این عکس توسط یک عکاس فرانسوی در بازی‌های جام آسیایی گرفته شده هست که به این عکاس و این عکس جنجالی در رسانه‌ها جایزه‌ای داده شده است.