کاکتوس انگشتی  –  PEANUTS CACTUS CHAMAECEREUS SILVESTRIS : نام علمی   CACTACEAE  – کاکتوس : خانواده آرژانتین : بومی منطقه کمه سرئوس،چاماسرئوس,کاکتوس بادام زمینی : نام های دیگر خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط دو قسمت خاک باغچه و یک قسمت ماسه درشت و کمی سنگریزه ۱۵ درجه سانتیگراد […]

کاکتوس انگشتی  –  PEANUTS CACTUS
CHAMAECEREUS SILVESTRIS : نام علمی
  CACTACEAE  – کاکتوس : خانواده
آرژانتین : بومی منطقه
کمه سرئوس،چاماسرئوس,کاکتوس بادام زمینی : نام های دیگر
خاک و تغذیه دمای ایده آل محیط آبیاری و رطوبت نور محیط
دو قسمت خاک باغچه و یک قسمت ماسه درشت و کمی سنگریزه
۱۵ درجه سانتیگراد
کمی خشک
زیاد

کاکتوس انگشتی:

کاکتوس انگشتی گونه ای کاکتوس از جنس Chamaecereus دارای بسیاری از ساقه های شلوغ مانند انگشت است. این گونه بومی آرژانتین میباشد و در بعضی کشور ها با عنوان کاکتوس بادام زمینی نیز شناخته میشود.
ساقه های آن به اندازه انگشت و به رنگ سبز روشن ، در ابتدا حالت سیخ و راست و سپس افتاده میشوند. این ساقه ها ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر قد و ۱٫۲ سانتی متر قطر دارند. البته این ساقه ها بعضاً تا ۳۰ سانتی متر نیز بلند میشوند.
کاکتوس های مسن در نهایت چوبی و بدون ستون فقرات می شوند تعداد دنده ها ۸ تا ۱۰ و تعداد تیغ ها ۱۰ تا ۱۵ تا نرم و سفید با ۲ میلی متر طول هستند.
گل آن به رنگ نارنجی و قرمز با حدود ۵ سانتی متر قطر که اغلب در مقادیر زیاد از سنین پایین تولید می شوند.زمان شکوفه دهی در اواخر بهار و اوایل تابستان است.
چنانچه اندازه نور کم و زمان زیادی در سایه قرار گیرند ، قطر ساقه ها کم شده و طول ساقه ها بلندتر میگردد . ساقه ها دارای شیارهایی به شمار ۶ تا ۹ عدد میباشد که در روی آنها تعداد زیادی آرئول دیده میشوند . آرئولها دارای خارهای شعاعی و خارهای مرکزی سفید نقره ای و کم رنگ هستند .
تخمدانها ناهموار و پوشیده از کرک هستند ، گلبرگ های بیرونی نوک تیز ولی گلبرگ های درونی کوتاهتر و دارای نوک گرد هستند .
کاکتوس انگشتی آفتاب دوست بوده و جایگاه آفتابی و اندکی سایه را میپسندند و به سرمای تا ۴ درجه سانتیگراد زیر صفر پایداری نشان میدهند . نسبت به کاکتوس های دیگر به آب زیادتری نیاز دارند . آبیاری مناسب از بهار تا پاییز برای آنها ضروری و در فصل زمستان به آب چندانی را نیاز ندارند .
روش تکثیر این کاکتوس با کشت قلمه و بذر است ولی از راه قلمه انشعابات ، سریعتر تکثیر میگردد.
شکل آویزی آن را ، روی سایر cereus ها پیوند میزنند ، چنانچه شرایط ویژه نگهداری آن رعایت شود در تابستان و در بیرون از گلخانه در نور و آفتاب مستقیم زمان گلدهی آن بیشتر خواهد شد .

منبع :نارگیل