.زندگی خسته کند گر همه یکسان گذرد

رنج هم گر به تنوع رسد، آسان گذرد

 

متن وشعر زیبا درباره زندگی

۱٫زندگی خسته کند گر همه یکسان گذرد

رنج هم گر به تنوع رسد، آسان گذرد

غم، به غم دفع کند لطف خدا، و این تبدیل

گرنه تعدیل کند، وه چه به انسان گذرد!

در همین خوف و رجا، خفته کم و کیف حیات

که گه آسان رود و گاه هراسان گذرد (استاد شهریار)

۲٫ زندگی …………… 

کاش‌ می‌دانستی زندگی …..

با همه وسعت خویش ..

محفل ساکت غم خوردن نیست …..

حاصلش تن به قضا دادن وافسردن نیست …..

زندگی جاری شدن است از سر آغاز حیات تا به جایی که خدا می‌داند خدا……….

۳٫ زندگی درصدف خویش گهرساختن است (کتاب، زندگی زیباست)

۴٫ بیا تا عاشقی از سر بگیریم

جهان خاک را در زر بگیریم (کتاب، زندگی زیباست)

۵٫ بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند (کتاب، زندگی زیباست)

۶٫ مرا کیفیت چشم تو کافی است (کتاب، زندگی زیباست)

۷٫ من چگویم که تو را نازکی طبع لطیف

تا بحدی است که آهسته دعا نتوان کرد

نظر پاک تو اندرخ جانان دیدن

که در آئینه نظر جز به صفا نتوان کرد (کتاب، زندگی زیباست)

۸٫ ای عشق

همه بهانه از توست (کتاب، زندگی زیباست)

۹٫آری، آری، زندگی زیباست

آتش گهی زندگی، دیرنده پابرجاست (کتاب، زندگی زیباست)

۱۰٫ زندگی گرمی دلهای بهم پیوسته است (مشیری)

۱۱٫ای ایران ای مرز پرگهر

ای خاکت سرچشمه هنر (کتاب، زندگی زیباست)

۱۲٫«زندگی The life»

زندگی رسم خوشایندی است

پرشی دارد اندازه عشق

زندگی چیزی نیست، که لب طاقچه

عادت از یاد من و تو برود. (سهراب سپهری)

 ۱۳٫ زندگی یعنی تکاپو

زندگی یعنی هیاهو

زندگی یعنی شب‌نو، روزنو، اندیشه نو

زندگی یعنی غم نو، حسرت‌نو، پیشه‌نو

من امید تاز میخواهم (شعرهوشنگ شفا)

۱۴٫ بنام هستی بخش همه زیبایی‌ها

بنام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد. (کتاب، زندگی زیباست)

۱۵٫ زنده‌ ایشان به زیبائی رسند

زندگی زیباست ای زیباپسند (جواد بختیاری)

۱۶٫ توی زندگی ۳ راه رو دنبال کن:

۱٫دوست داشتن را برای یک تجربه

۲٫عاشق شدن را برای یک هدف

۳٫فراموش کردن را برای قبول واقعیت!!

۱۷٫ زندگی زیباست Life Is Beautiful (کتاب، زندگی زیباست)

منبع:jomelatetalaii.parsiblog