تصویر زیر یکی از سفرهای انتخاباتی بوریس جانسون شهردار لندن از حزب محافظه کار است

با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات سراسری در بریتانیا احزاب این کشور رقابت های انتخاباتی را داغ کرده اند.

تصویر زیر یکی از سفرهای انتخاباتی بوریس جانسون شهردار لندن از حزب محافظه کار است. بر گونه آقای شهردار جای رژ لب جلب توجه می کند.

رژ لب بر گونه آقای شهردار + عکس

عصر ایران