نامه عاشقانه غم و دلتنگی تو به جای تمام بغض هایم بخند تو به جای تمام دلتنگی هایم گریه های شبانه ام دور بودن از نگاهت بخند من بی تاب نگاهت می مانم و منتظر رسیدن به نگاه پاکت به آرامش قلبت طنین صدایت قشنگترین ملودی عاشقی است بمان همیشه در خیالی که تو را […]

 نامه عاشقانه غم و دلتنگی

عکس نوشته ، کارت پستال ، عکس ، دل نوشته ، قصه دل ، حرف اخر ، اخرین حرف ، اخرین پرواز ، فتو ، عکس نوشته ، تصویر نوشته ، عکس های عاشقانه غمگین ، عکس نوشته غمگین زیبا ، عکس های زیبا ، کارت پستال های زیبا ، متن های زیبا با عکس ، عکس لب دختر و پسر پشت پنجره ، لب گرفتن غمگین و حسرت ، احساسی و غم ناک ، شعر نوشته روی عکس ، طراحی عکس ، تو به جای من بخند ، گریهه ای شبانه ، شعر و جملات زیبای بلد ، ملودی عاشقانه ، صندوقچه راز ، قلب شکسته ، عکس نوشته با متن های غمگین

تو به جای تمام بغض هایم بخند

تو به جای تمام دلتنگی هایم گریه های شبانه ام دور بودن از نگاهت بخند

من بی تاب نگاهت می مانم و منتظر رسیدن به نگاه پاکت به آرامش قلبت طنین صدایت قشنگترین

ملودی عاشقی است بمان همیشه در خیالی که تو را از خدا آرزو کرد هر چند این فقط آرزو بود .

آرزوها همیشه آرزو و رویا می مانند

دلتنگی هایم را می گذارم در صندوقچه اسرارم درش را قفل می کنم

هیس !   آرام باش  سکوت کن قفلش فقط در دستان توست

وقتی درش را باز کردی قلب شکسته ایرامی بینی که از دوری تو به خاک افتاده

محلش نگذار او حتی با ذره ای از نگاهت آب می شود

همین که نگاهش کنی ساکت باشی برایش دنیاست می دانم ترمیم میشود اما فقط به دستان عاشقت

خاطره هایت همه در صندوقچه دل مانده برشان ندار بگذار بمانند

هر چند سوخته اما آن خاکستر عشق است ،خاکستر تک تک لحظات عاشق شدن

خاکستر خاطرات دود شده اما همه آنها دنیای من است

دلیل نفس کشیدنم را نگیر ای دلیل خاکستر قلب سوخته

من با همه دروغ ها خیانت ها بی تفاوتی ها به جان می پرستم ای خاطره سوخته مانده در قلبم

.

 

صحبت از خـــــاطره ایسـت که نشسته لب حوض

یک طرف خاطـــــره ها! یک طرف پنجـــــره ها!

در همه آوازهـــا! حرف آخر زیبـاست!

آخرین حـرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟

حـرف مـن دیدن پــرواز تو در فـــــرداهاست

.photokade