این پیتزای مرغ میتونه خیلی تنوع داشته باشه. بسته به مواد تشکیل دهنده اش و اینکه مرغش سرخ شده – گریل شده یا آبپز باشه و….  توی دنیای متنوع و خوشمزه پیتزا ها  یه پیتزایی ام داریم که اسمش رو پیتزای مرغ گذاشتم.خوب خود این پیتزای مرغ میتونه خیلی تنوع داشته باشه. بسته به مواد […]