آموزش تصویری گلدوزی با دست امروز اموزش یه گل خوشگل رو داریم که تو گلدوزی از این گل میتونید استفاده کنید              منبع :تاروپود