به دنبال اکران عمومی فیلم «قصه‌ها»،‌ مراسمی در نکوداشت رخشان بنی‌اعتماد برگزار شد

به دنبال اکران عمومی فیلم «قصه‌ها»،‌ مراسمی در نکوداشت رخشان بنی‌اعتماد برگزار شد و معاون رئیس جمهور در امور بانوان از این کارگردان تقدیر کرد.

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

در این مراسم که با قرائت پیام رئیس جمهور اسبق توسط احمد مسجدجامعی همراه بود، تعدادی از چهره‌های سرشناس هنری و سیاسی از جمله اصغر فرهادی، مصطفی معین،‌ جعفر پناهی، الهه کولایی،‌ شهین‌دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور، لیلی گلستان و همچنین برخی اساتید حوزه مطالعات زنان نیز حضور داشتند.

 در پایان این مراسم هم هدایا و لوح های تقدیری از طرف انجمن زنان مدیر کارآفرین و مادران صلح به رخشان بنی اعتمادتقدیم شد و جهانگیر کوثری هم روی سن حاضر شد.

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

باران کوثری ، مادرش رخشان بنی اعتماد و پدرش جهانگیر کوثری

 عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

بوسه باران کوثری بر پیشانی مادرش

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

اصغر فرهادی و حبیب رضایی

 عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 رخشان بنی اعتماد و حبیب رضایی

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

باران کوثری

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

احمد مسجد جامعی

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

باران کوثری ، مادرش رخشان بنی اعتماد ، پدرش جهانگیر کوثری و مادربزرگش

عکس های مراسم بزرگداشت رخشان بنی اعتماد

 رخشان بنی اعتماد و همسرش