به سختی می توان تشخیص داد او بهنوش بختیاری است

بهنوش بختیاری با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی اش نوشت: «گریم من چطوره؟؟؟».

گریم شدید بهنوش بختیاری / آیا می توانید او را تشخیص دهید ؟

بهنوش بختیاری با انتشار عکس زیر در صفحه شخصی اش نوشت: «گریم من چطوره؟؟؟».

 گریم شدید بهنوش بختیاری / آیا می توانید او را تشخیص دهید ؟

برترین ها