اس ام اس دلتنگی پیامک دلتنگی برای دوست SMS DelTangi • • • دلتنگی یعنی فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود ! • • • پیامک دلتنگی برای دوست SMS DelTangi • • • دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه […]

اس ام اس دلتنگی
پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


دلتنگی یعنی

فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود !پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه

اولش بدنت گرمه حالیت نیست

ولی یه دفعه دردش شروع میشه

و تازه می فهمی چی به سرت اومده !پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


کاش به جای دلم گلویم تنگ می شد

هوا نمی رسید و خلاص …پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangiخدایا این روزها کمی مرا تلاوت کن

شاید ختم شد جز هزارم دلتنگی امپیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


دلتنگ روزهایی هستم که

معنای خداحافظ تا فردا بودپیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


همه چیز با تو شروع شد

اما هیچ چیز بدون تو تمام نمی شود

حتی همین دلتنگی های من !پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


از اینجا که هستم تا آنجا که هستی

وجب به وجب دلتنگم !پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


هیچ وقت برای تنهایی خودم گریه نکردم

دلتنگ آنهایی شدم که تنهایم گذاشتندپیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


دلم تنگ شده برای روزهای کودکی که

بهانه ی گریه ام داشتن یک عروسک بود نه یک آدم !پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


دلتنگی یعنی تو

و تو یعنی تمام دنیای من !پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


کاش هر روز جمعه بود

و دلتنگی هایم را گردن غروبش مى انداختم !پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


دلتنگم و این درد کمی نیست که

پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیستپیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


دلتنگی من تمام نمی شود

همین که فکر کنم من و تو دو نفریم

دلتنگتر می شوم برای تو !پیامک دلتنگی برای دوست
SMS DelTangi


در زندگی برای بعضیا

از یک روز ، از یک جا ، از یک نفر به بعد

دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست !

نه روزها ، نه رنگ ها و نه خیابان ها …

همه چیز می شوند دلتنگی !پیامک دلتنگی برای دوست

منبع:http://www.bisms.ir