شاهنامه سروده ای بود وصف ناشدنی

هر روز می توان زیبایی هایی را در آن دید

اس ام اس به مناسبت روز فردوسی،فردوسی،بزرگداشت فردوسی
اس ام اس بزرگداشت روز حکیم فردوسی

.
.

.

بودن یا نبودن فارسی را به او نسبت می دهند

سالروز مردی بزرگ که زبان فعلی ما مدیون او است مبارک .

.

.

اس ام اس بزرگداشت روز حکیم فردوسی

.
.

.

شاهنامه سروده ای بود وصف ناشدنی

هر روز می توان زیبایی هایی را در آن دید

زادروز فردوسی مبارک .

.
.

اس ام اس بزرگداشت روز حکیم فردوسی

.
.
زادروز آن یگانه عالم داستان و حماسه فارسی را به دوست دارانش تبریک می گویم

تولد حاکم ادب فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی را به دوست داران شعر و حماسه فارسی تبریک و شاد باش

واژگان ایرانی به تو مدیون اند ای حکیم

ای کاش می دانستی که همیشه در قلب مایی ای حکیم .
دوستت دارم ای بزرگوار

تویی یاور و حامی شعر و حماسه

ای کاش بودیم و می بوسیدیم دستت را ای حکیم .

شاهنامه را تمام کرد و فارسی را حفظ

بود حکیم نکرد خیانت بر اسرار دل .

فردوسی امین بود حافظ زبان ثمین

بود حکیم و کرد شروع به گفتن اسرار زمین .

سالروز تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی کاتب شاهنامه بزرگ را به همه ایرانیان تبریک می گویم .
امروز روز زاد روز حکیم گرانقدر ایران , حکیم ابوالقاسم فردوسی است .

امید انکه بتوانیم امانتدار خوبی باشیم و زبانی را که به همت او استوار است را به خوبی حفظ کنیم
اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد
حکیم فردوسی خردمند :

کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی گرامی باد

حکیم فردوسی خردمند :

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

حکیم فردوسی خردمند :

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است
حکیم فردوسی خردمند :

کسی به فرجام زندگی آگاه نیست، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد

منبع:smskhooneh.blogfa.com

smsfb