متن برای روز پدر شهید ” برای پدرهایی که بین ما نیستند برای منی که پدرم شهید شده:   یک دختر و آرزوی لبخند که نیست یک مرد پر از کوه دماوند که نیست یک مادر گریان که به دختر می گفت بابای تو زنده است… و هر چند که نیست. روز مرد […]

 

عکس و متن تبریک روز پدر شهید

 

متن برای روز پدر شهید ” برای پدرهایی که بین ما نیستند برای منی که پدرم شهید شده:

 

یک دختر و آرزوی لبخند که نیست

یک مرد پر از کوه دماوند که نیست

یک مادر گریان که به دختر می گفت

بابای تو زنده است… و هر چند که نیست.

روز مرد و پدر بر همه شهدا مبارک!

مطالب و پیامک های جدید ویژه بتریک روز پدر به خانواده ی محترم شهدا برای کسی که پدرش شهید شده بین ما نیست برای منی که پدرم شهید شه و الان پیشم نیست متن غمگین میخوام:

یک دختر و آرزوی لبخند که نیست

یک مرد پر از کوه دماوند که نیست

یک مادر گریان که به دختر می گفت

بابای تو زنده است… و هر چند که نیست.

روز مرد و پدر بر همه شهدا مبارک!

 

 www.toptoop